• 500 invazijos dienų - 500 antsiuvų.

    Invazija į Ukrainą, anot rašistų turėjusi trukti 3 dienas, trunka jau 500 dienų. Su kiekviena diena šis karas mums visiems kainuoja vis brangiau. Jei Vakarų šalys ir mes nuo pat pirmos invazijos dienos būtume stipriau rėmę Ukrainą, galbūt Ukraina jau būtų laimėjusi. O kol taip nėra - remkime ją kasdien vis stipriau. „500 invazijos dienų“ - „Blue / Yellow“ organizacijos projektas, ne tik renkantis paramą Ukrainai, bet ir simboliškai parodantis, kad kiekviena šio karo diena kiekvienam iš mūsų kainuoja vis brangiau.

    500 dienų simboliškai pavertėme 500 „Blue / Yellow“ austais ir prilipinamais antsiuvais. Tokių antsiuvų - tik 500. Kiekvienas antsiuvas kainuoja euru brangiau nei anksčiau įsigytas - nuo 1 iki 500 eurų. Jei delsi - vėliau mokėsi daugiau. Kaip ir kiekviena karo diena kainuoja vis brangiau - ir Ukrainai, ir mums, ir Vakarų pasauliui. Kartu su antsiuvu kiekvienas rėmėjas paštu gaus ir atvirutę su Jono Ohmano parašu.

    Visa šio projekto surinkta parama keliaus į frontą ir padės saugoti Ukrainos karių gyvybes.